Schiele, Egon

Cztery drzewa, 1917

Giclee Print
165,00 zl

330,00 zl

Uścisk, 1917

Giclee Print
165,00 zl

330,00 zl

Żona artysty

Reprodukcja
86,00 zl

172,00 zl

Little Tree (Chestnut Tree at Lake Constance)

Giclee Print
165,00 zl

330,00 zl

Seated Female Nude with Raised Right Arm, 1910

Giclee Print
165,00 zl

330,00 zl

Four Trees

Poster
34,00 zl

68,00 zl

Girl with Yellow Scarf

Reprodukcja
63,50 zl

127,00 zl

Young Tree

Collectable Print
158,50 zl

317,00 zl

Seated Woman with Legs Drawn Up

Giclee Print
140,50 zl

281,00 zl

Crouching Nude, Back View, 1917

Giclee Print
165,00 zl

330,00 zl

Zittende Vrouw na dywanie

Reprodukcja
29,50 zl

59,00 zl

Standing Male Nude with Red Loincloth, 1914

Giclee Print
165,00 zl

330,00 zl

Female Nude, 1901-1918

Giclee Print
140,50 zl

281,00 zl

Autumn Trees, 1911

Giclee Print
113,50 zl

227,00 zl

Die Tanzerin

Reprodukcja
29,50 zl

59,00 zl

Umarmung (Embrace), 1917

Giclee Print
165,00 zl

330,00 zl

Standing Girl, C.1908-09

Giclee Print
140,50 zl

281,00 zl

Self-Portrait with Chinese Lantern and Fruits

Giclee Print
165,00 zl

330,00 zl

Seated Woman with Bent Knee, 1917

Giclee Print
140,50 zl

281,00 zl

Yellow City, 1914

Giclee Print
165,00 zl

330,00 zl

Seated Woman with Legs Drawn Up (Adele Herms), 1917

Reprodukcja
41,00 zl

82,00 zl

Freundschaft, 1912

Reprodukcja
63,50 zl

127,00 zl

Nude with Blue Stockings, Bending Forward, 1912

Giclee Print
165,00 zl

330,00 zl

Self-Portrait with Peacock Vest Standing, 1911

Giclee Print
140,50 zl

281,00 zl

Sitting Woman

Reprodukcja
108,50 zl

217,00 zl

Kneeling Female in Orange-Red Dress, 1910

Giclee Print
140,50 zl

281,00 zl

House with Drying Laundry, 1917

Giclee Print
165,00 zl

330,00 zl

Four Trees, c.1917

Reprodukcja
56,50 zl

113,00 zl

Nude with Green Stockings, 1918

Giclee Print
165,00 zl

330,00 zl

Four Trees

Poster
25,00 zl

50,00 zl

© 2017 Art.com, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone | Design by W3layouts